GÜNCEL YAZILAR JÜPİTER SATÜRN

Zamanın ötesine doğru…

döngü, kapı, conjunction

“İnsanlığın, kendine yaşam sunan gezegeni sesiyle titreteceği, zekâsı ve gücüyle bu dünyanın sınırlarının ötesine geçeceği günler uzak değildir…”

Nikola Tesla
Satürn-Jüpiter Kavuşumu An Haritası

21 Aralık 2020… Saat 21:20′de Satürn ile Jüpiter‘in 0°29′ Kova Burcu‘nda büyük kavuşumunu, en uzun gecede ve kış gün/mevsim dönümünde ve Güneş de Oğlak Burcu’na geçerken karşılıyoruz… Satürn ve Jüpiter kavuşumunu gezegenlerin yörüngedeki hızlarına göre 20 yılda bir gözleriz. Bu iki gezegen dünyadan bakıldığında hizalanırlar ve biz astrolojik anlamda bu görünümü kavuşum/birleşim olarak adlandırırız. Bir yıla yakın da hayatımızda etkilerini gözlediğimiz bir büyük kavuşumdur bu. Satürn ve Jüpiter kuşak gezegenleri değiller, aslen Kova Kuşağına /Çağına geçiş diye bahsedilen, gökyüzünün hiyerarşide patronu ve dönüşümün ta kendisi Pluto’nun Kova Burcuna geçişi ile olacak. Bu geçiş için Pluto 23 Mart 2023 itibariyle dominonun ilk taşını devirecek, Kasım 2024‘te ise Kova dönemine sağ ayakla tam giriş yapacağız… Ben de Satürn-Jüpiter’in Kova Burcu’nda kavuşumunu o sürecin demosu gibi algılıyorum doğrusu, gidiş yolunu öğreneceğiz gibime geliyor… Jüpiter’den umutluyum da işin içinde sıfırcı Satürn olduğundan gidiş yolundan puan alabilir miyiz, bakacağız bakalım:)

Bir önceki kavuşum 28 Mayıs 2000‘de Boğa Burcu‘nda gerçekleşmiş ve bir önceki hava elementi bir burçta-Terazi Burcu– kavuşum da 24 Temmuz 1981‘de. Şimdi yine hava elementi bir burçta, Kova Burcunda oluyor bu kavuşum. Bu iki gezegenin Kova Burcunda bir önceki kavuşumu ise 16 Ocak 1405‘te gözlenmiş. Tarih kayıtlarında döneme ait ayrıntılar bulmak güç, ancak 2 önemli figüre dair bilgi dikkat çekici. Bu kavuşum esnasında iz bırakan ve topluma umut veren liderlerin, idol karakterlerin doğumları veya trajik biçimde (ağırlıklı suikast) ölümleri tarihe not düşülmüş, bunu da aklımızda tutarak değerlendirelim: Hem İstanbul Fethi ile Yeni Çağ’ın başlangıcına bir biçimde hizmet eden Bizans’ın son İmparatoru Constantine XI Palaiologos’un doğumu (bir kayıtta doğumu 1404 olarak da geçiyor), hem de askeri dehası ile cihangir olarak anılan, İslamı yayma niyeti olduğu anlatılan, Moğol prensesi olan eşi sebebiyle Cengiz Han’ın soyunu devam ettirdiğini vurgulayan ve Osmanlı’nın Avrupa’ya girmesini engelleyerek Avrupa topraklarının kaderini etkileyen “damat” Emir Timur‘un ölümü 1405 yılının Ocak-Şubat aylarına denk düşüyor. İlginç… Her iki bilgi de Satürn ve Jüpiter’in Oğlak Burcu’ndan ayrılıp Kova burcunda kavuşumu zamanı… Bu bireyler, dönemlerinde, Avrupa ile birlikte önemli bir coğrafyanın kaderi ve sınırlarını etkileyebildiklerine göre toprağa, sınırlara dair planların günümüz sürecinde rafa kalkmasını da zihnimde döndürüyorum doğrusu…

Satürn sistemlerin, kalıcılığın, gerçekliğin, tüm zorlukların, sınavların gezegeni. Baş öğretmen, sıfırcı hoca ve de karmanın Lordu… Görsel sembolü kardinal çağrışımı yaptığından en ruhani gezegen olarak da bahsediliyor. Yaşlı kimseleri, otorite figürlerini sınırları ve kalıpları da temsil ediyor. İnsanlara, kitlelere ödül veriyor ancak hak etmeyenden hediyeleri geri alıyor. Hediyeleri hak etmek aksi takdirde geri vermek önemli… Acaba Oğlak Burcu’nda ilerlerken Satürn’ün hediyelerini hak etmeyenler kimler oldu, bunları da izleyip görmek mümkün… Hem Oğlak Burcu’nun hem de Kova Burcu’nun yöneticisi… Bir burçta yaklaşık 2.5 yıl seyahat ederek bulunduğu alanı biçimlendirmemizi izler, sınavlar yapar, not verir. Kalırız ya da geçeriz. Kalırsak ilk bütünleme randevusunu en yakın 7 yıl sonrasına verir.

Jüpiter ise şansın, bolluk ve bereketin, ruhsal ve bedensel büyümenin sembol gezegeni… Büyüteç tabiri caizdir:) İnançları, felsefeyi, hukuğu, maddi bolluğu temsil eder. Bir burçta seyahati yaklaşık 1 yıl sürer ve etkilediği alana büyüteç tutar, aşırılık, büyüme, inanç ve gelişim yükler. Yay ve Balık burçlarının yöneticisi, büyük iyilik gezegenidir… Satürn ise büyük kötülük… Her ikisinin de özünde ruhsallık var, bunu es geçmeyelim.

Satürn ne kadar sistemli, disiplinli, ciddiyetli, normcu ise Jüpiter de o kadar özgür, coşkulu, neşeli, eğlenceli… Karakterleri birbirine uymayan bu iki gezegenin kavuşumunda, hiyerarşide daha üstte olan Satürn, Jüpiter’i baskılamaya çalışıyor elbette… Satürn hırsla kalıplara, geleneklerin içine, gerçeklik boyutuna sokmaya çalışırken Jüpiter’in aşırı iyimserliği ile de başı dertte. Hayalperest Jüpiter ile baş öğretmen Satürn’ün bu birleşmesi ile bazı hayallerin gerçekliğe kavuşması mümkün, yanı sıra artık bazı imkansızların ilanı da

Salvador Dali | Belleğin Azmi (The Persistence of Memory), 1931

Kova Burcu ise idealizmin, humanizmin, ütopyanın, gerçek üstü ve/veya ötesinin temsilcisi, deli dahi… Sürüdeki kara koyun… Özgü ve özgün, sıra dışı… Doğum haritasında Satürn’ü Kova burcunda olan Salvador Dali gelsin hemen aklımıza. Sıra dışı ancak entelektüel, zeki, radikal, olağan dışı… Bu özellikleri ile bir sanat akımının, Sürrealizm’in (gerçeküstücülük) simge isimlerinden… Belleğin Azmi tablosundaki “eriyen saatler/eriyen zaman” sembolleri yazımın devamında dikkatinize emanet:) İdollerimdensin Dali…

Jüpiter inançlarımız, Satürn ise biçim verme. Malum kavuşum, birlikte okuyunca inançlarımıza biçim verme tamlaması çıkıyor ortaya. İnançlarımıza bütünün, insanlığın, geleceğin iyiliği için biçim verme olarak tamamlıyorum Kova Burcunu da ekleyip… İnsanlık için bireysel reform… Re-form.. Yeniden biçimlendirme… Yapabiliriz… Yapamazsak Pluto zaten yaptırmaya geliyor…

Kova’da kavuşumun mesajlarına gelelim…

 • Kova Burcu zamanın ve mekanın önemsenmediği, ileri bir boyutta yaşayabilecek tek burç olarak adlandırılıyor. Yöneticisi Satürn, Yunan mitolojisinde zamanı yarattığı ve zamanlarda seyahat ettiği söylenen Kronos, Zeus’un babası. Yani zamanı vurgularken, zaman temasının boyutunu da açıyor aslında sanki. Peki Zeus kim:) Bildiniz, Jüpiter:))) Kronos, kainatın gücü elinde, kaybetmemek için kendi çocukları dahil yok ederken Zeus (jüpiter) elinden kurtuluyor ve babası Kronos’u (Satürn) sadece Zaman Tanrısı sıfatıyla sürgüne gönderiyor. 21 Aralık 2020 işte baba ile oğulun da buluşması bi’nevi… Büyük ve önemli bir kavuşum olmasının altını bir kere daha çizersek bu doğru olur…
 • İleri boyut denince zaten aklıma evvela ve sürekli Tesla geliyor… Zamanın ötesi, zekânın, bilimin sınırlarının zorlanması ve ötesi… Bildiğimizin ötesi… Kova Burcu aktif zekânın temsilcisi. Çatlak profesör…
 • Kova Burcu aynı zamanda düzene de, ataerkil yapılara da gıcık. Uyarıcı ve uyandırıcı… Bütün insanlar eşit ve adil yaşasın derdinde ve mutlaka ayağa kalkıyor. “Kralı deviriyor muyuz arkadaşlar” diyen birey, Jean D’arc… Eee malum Güneş Tutulması evresinde oluyor bu kavuşum. Eski toplumlarda Güneş Tutulmasına “Kral’ın ölümü” denmiş, yaşananlardan öğrenilenlere dayanarak…. Du’bakalım…
 • Kova Burcu takım çalışmasını, sosyal etkileşimi önemseyen bir burçtur. Ne yapacaksa önce bireysel bazda çıpasını atmalı ve mutlaka bunu takımlarla, sosyal aktivist olarak etkin olduğu gruplarla uygulamak isteği vardır.
 • Kova Burcu, ezoterik bakışla kitlesel devrimi işaret eden burçlardan, ancak metodu bilfiil bunu yaparak değil diğer bireylere balık tutmayı öğreterek. Yöneticisinin Satürn olduğunu hatırlayarak diyebiliriz ki bu sürecin bunu sistematize edeceği kesin. Diyor ki Kova “ben doğru insan ilişkilerinin bilimini kurgulamaya, sisteme oturtmaya ve önemlisi öğretmeye geliyorum“. Yine yöneticisinin Satürn olduğunu aklımızda tutarak bunu kamuda, şehir yaşamında, sistemlerde, otorite figürlerinde, teknolojik ağlarda, sosyal medyada, dijital mecralarda, içerik platformlarında oldurmaya geliyor.
 • Yine ezoterik yaklaşımda Kova Burcu “denizin üzerinde yeryüzüne parlayan ışık” olarak da betimleniyor.
 • Kova Burcu için anarşist termini geçer kaynaklarda, ancak Kova elini kirletmek istemez pek, bunu kitlesel olarak insanlara iletir, farkındalık aşılar. Hava burcu olduğunu unutmayalım, içinde mantık, iletişim var.
 • Kova’nın sabit Burç olması yaratacağı etkilerin kalıcı, uzun soluklu olabileceğini de işaret ediyor. Kitlesel etkiyi vurgulamakla beraber Kova bireylerden başlar. Bireysel düzeyde yarattığı etkinin topluma katkısına odaklanır.
 • Çok önemsediğim ve bana öğütleri ile de yol açan Amerikalı bir meslektaşım “Masada herkese yer var” diyor bu süreç için… Sadece renk renk bireyler anlamında demiyor bunu, kendi içimizdeki her farklılığa, her renge kendi zihin masamızda yer açalım diyor aynı zamanda. Kendimizden öğreneceklerimiz de var, kendimize öğreteceklerimiz kadar. Nikola Tesla’ya bir kez de burada selam çakayım o vakit: “Pek çok kişi dış dünyanın seyrine o denli kapılmıştır ki, kendi içinde olup bitenlerden tamamen habersizdir.”
 • 0° Kova Burcuna denk gelen bir sabit yıldız var ve bu kavuşuma eşlik ediyor bu yıldız: Altair. Cesaret ve eylem yıldızı olarak adlandırıyor Bernadette Brady ve bu özelliklerin aynı zamanda insani/hümanist ilişkiler/haklar ve insanlığın önemsenmesiyle bağlantılı olduğunun da altını çiziyor. Altair’in varlığı bu sürece cesaret ve kararlılık ekliyor, yanı sıra risk alma veya kararlılık yoluyla başarma kabiliyetini de. Eylem ve güçle ilgili olan bu yıldız, eylemlerini sadece kendisi değil başkaları için de ortaya koyuyor. Gölge yanı ise hızlı ve korkusuzca eyleme geçme ile acelecilik ve düşüncesizliğe götürebilmesi. Bu da dikkat noktamız olsun.

Bu kavuşum tam da köşe ev aksında olduğu için etkilerini bariz gözleyeceğiz ülkemizde… Gerçekleştiği alan dış kaynaklar, alacaklar-krediler-borçlar. Hem dış ilişkiler hem de inanç grupları, uluslararası alanlar, akademik gelişim de etkileşime dahil. Şöyle ifade edeyim, ekonomik olarak hayatta kalma süreci de halkın zorlayıcı biçimde etkilenmesi de devam ediyor…

Bizi neler bekliyor olabilir…

 • insanlık için dönüm noktası, kitlesel re-form
 • yeni -izm’ler, yeni düzen
 • ittifaklar
 • aktif zekânın, aydın olmanın biçimlenmesi, manyak bir yaratıcılık tezahürü
 • bireysel bilinçlenme ve dünyaya, toplumlara, insanlığa yansıyan/yansıyacak kitlesel etkileri
 • teknolojik açılımlar ve yenilikler, keşifler
 • dijital devrim, hem içerik hem teknolojik bağlamda yeni platformlar, bilgi sistemleri/bilişimde reformlar, iletişim ve iletişim ağlarının yeniden işlenmesi
 • dijital/kripto para temasının güçlenmesi, paranın tanımının revizyonu
 • uzayla, kozmos vb. ile ilgili yeni açılımlar, keşifler
 • alışageldiğimiz maddi, otör figürlerin (banka, borsa vb) dönüşüm sürecinin başlangıcı
 • materyalist yaklaşımın ütopyalara, gerçek üstüne, zekâ ve mantığa evrilmesi
 • ayakları toprağa basarak uçuşa geçiş
 • kitlelerin haklarının, hukuklarını gözetilmesi, yanı sıra yüksek sadakat
 • sosyal projelerin, sosyal aktivizmin öne çıkması, paylaşmanın değeri
 • bireysel anlamda geleneklerin moderne, açık fikirliliğe değişimi
 • bilim insanlarının, bilim ötesinin ve sosyologların öne çıkması
 • duvarın değil, duvarı oluşturan tuğlaların değer kazanması
 • siber korsanlıkta zeka ötesi artış
 • Satürn ve Oğlak Burcunun özellikle klasikleşmiş otorite figürlerini de işaret ettiğini aklımızda tutarak bazı figürlerin sorumluluklarını devretmelerini izleyebiliriz. Bu devir-teslim nedenlerini de akışta izleriz birlikte…
 • Oğlak burcu diye tabir edilen ulusların, örneğin İngiltere, Suudi Arabistan, Almanya, bu döngüden ne şekilde etkileneceklerini de izleyerek görelim. Yanı sıra kuruluş haritalarında Kova Burcunun gözümüze çarptığı ülkelerin nereye doğru evrildiğini de izlemekte yarar var. Kim onlar: Çin, Japonya bir köşesinden Küba ve aynı köşeden Hindistan, başka köşeden Hollanda örneğin.
 • yılın ilk yarısında ise uçak kazaları ve kasırga haberleri üzücü gündem oluşturabilir…
 • bu kavuşum sürecinde ruhsal hastalıkların, intiharların (toplu) sayısında da artış olabilir ne yazık ki.

Devamı var…

 • Satürn ve Jüpiter bu etkileşim sonrası Kova Burcunda ilerlerken 2021 Ocak-Şubat aylarında beklenmedikleri bekleyin dediğimiz, sürprizlerin ve şokların gezegeni Uranüs ile zorlu bir transit gerçekleştirecekler. Satürn ve Jüpiter Hava burcunda (Kova), Uranüs ise Toprak Burcunda (Boğa) iken olacak bu transitler ani gelişen kalıcı değişimler yapmaya doğru ilerliyor. Ocak ayında özgürlük mücadeleleri, karşıt fikirlerle uğraşma, Şubat ayında ise plan ve sistem karmaşaları, kaoslar yaşanabilir.
 • Ulaşabildiğimiz daha yakın tarihten gidecek olursam bir önceki Satürn ve Jüpiter‘in sabit nitelikte ve toprak burcunda (Boğa) kavuşumunun sonrasında, sabit nitelikte ve hava burcundaki (Kova) Uranüs ile yine zorlu transitler var. Bu transitlerde bolca yönetim/lider değişiklikleri gözlemledim mesela: parti başkanları değişmiş, cumhurbaşkanları, devlet başkanları, başbakanlar değişmiş. Dikkat çekici sayıda yolcu uçağı kazası var örneğin.
 • Asıl benim ilgimi çeken Meksika‘da öğretmenlerinin gidişini protesto etmek için öğrenciler okulu işgal ediyorlar, polis öğrencilere saldırıyor 2000 yılında hava burcundaki kavuşumda. Bunun üzerine tüm velilerle halk kenetleniyor ve polislerden bazılarını rehin alıyorlar. Çocukları serbest bırakılana kadar rehinelerini vermeyip eylem yapıyorlar.
 • İlginç bir habere denk geldim bir de: Greenpeace‘i çok iyi biliriz, küresel çevre örgütü… 2000 yılı Mart ayında Shell ile ortaklığa gidiyor. Bir gazete “Greenpeace Petrolcülük A.Ş.” diye başlık atıyor… Greenpeace, Shell’e ortak olmalarının nedenini “yeni bir taktik” olarak açıklıyor. Üyelerini Shell hisseleri almaya davet ederek yönetimde ters köşe yapmayı bu sayede bazı projeleri durdurmada ve temiz enerji üretme yönünde söz sahibi olma hedeflediklerini duyuruyorlar… İlginç…

Yukarıdakiler tabii bir önceki Satürn-Jüpiter kavuşumunu takiben Uranüs ile sert etkileşimin sembol olayları. Ben 2021’in ilk yarısında böyle sıra dışı, özgü ve özgün, dahiyane, “delilik bu” diyeceğimiz zekada hareketler bekliyorum doğrusu dünyadan, bizden…

Mitolojiden bir mesaj daha var…

Kova Burcu’nun mitolojik hikayesi | Tanrı Zeus, yakışıklı Ganymede‘ye aşık olur. Kendini bir kartala dönüştürerek Ganymede’yi kaçırır. Troya Kralı Tros’un oğlu Ganymede, Kova burcu ile ilişkilendirilmiştir. Dünyayı sulamakla görevlendirilen Yağmur Tanrısı Ganymede, dillere destan olacak kadar yakışıklıdır. Zeus, Ganymede’ye aşık olur. Onu bir kartala dönüştürerek kaçırır ve tanrılar için, altın bir çanaktan şarap sunması için görevlendirir. Ganymede’nin babası, Zeus’a çok kızar. Zeus, bu durumu telafi etmek için, Tros’a iki güçlü at gönderir. Oğlunun artık ölümsüz olduğunu ve dünya ile ilgili sıkıntılar çekmeyeceğini bildirir.

Ganymede, bu mitin dışında, Orta Çağ’da, homoseksüel aşkın simgesi olarak anılmıştır. Onun Zeus tarafından tanrıların yanına, göğe çıkarılması, Rönesans felsefesinde, “ruhun sonsuzluğa yükselişi“, “ruhun műkemmel, saf yükselişi” olarak düşünülmüştür. Dünya, astrolojik olarak, 2500 yılda bir Zodyak’ta burç değiştirir. Pek çok astroloğun görüşüne göre; Dünya, șu an Kova burcuna girmiş sayılıyor. Yeni bir çağa adım atıldığı, insanlığın, ruhî ve fizikî boyutta, Ganymede’nin sahip olduğu çekiciliğe ve güzelliğe adım attığı düşünülmekte…

Boyut Yayınları, Astroloji Atlası, Hava Burçları, Kova Burcu, s.135.

Bu mitolojik hikayeden benim çıkardığım anlam şu: olağan dışı diye adlandırılan temaların da kabul görebileceği, cinsiyet, yönelim, ırk, dil, din ayrımcılığı da dahil durumların daha farklı karşılanabileceği, bakış boyutunun değişebileceğini ya sistem ve alt yapıların buna göre düzenleneceği ya da yıl içinde Uranüs tıklatması ile kaosa rağmen “masada herkese yer var” moduna geçebilme potansiyelimizi okumluyorum… Ahhh benim Jüpiter’im, ümidim, çatal karam, çingenem:)))

Tarihte Satürn-Jüpiter Kavuşumları… Olaylar olaylar…

 • 1405 Satürn-Jüpiter Kova’da kavuşumu geçiyorum (bkz. yazımın tepesi gibimsi).
 • 18 Şubat 1961 Satürn-Jüpiter Oğlak’ta kavuşumu ve yıla etkileri, temamız maddi kalıplar & para & otorite figürleri- geleneksel liderler & sorumluluk & ciddiyet | Dünyada: Kongo Başbakanına suikast, Berlin Duvarının inşası, Stalin’in naaşının “destalinizasyon kararları” kapsamında Kızıl Meydan’dan çıkartılması, Suriye’de askeri darbe, Fidel’in ideolojisini ilan edişi. Türkiye’de: 1960 ertesi ve Yassıada & İmralı cezaevleri zamanları ve önceki dönemin başbakan ve bakanlarının yargılanarak idam edilmeleri , ilk banka soygunu, meşhur dolandırıcı Sülün Osman’ın yakalanması, ilk koalisyon hükümetinin kuruluşu, 1961 Anayasasının kabulü.
 • 24 Temmuz 1981 Satürn-Jüpiter Terazi’de kavuşumu ve yıla etkileri, temalarımız politika & diplomasi &uzlaşma & iş birlikleri & dış ilişkiler & açık düşmanlıklar & birtakım zevkli konular | Dünyada: İspanya’da darbe girişimi, Bob Marley’in ölümü, John Lennon suikasti, Grace Kelly’nin şüpheli bir trafik kazası ile ölümü, Enver Sedat’a suikast, elçiliklerimize terör saldırıları ve suikastler, Mehmet Ali Ağca’nın Papa Jean Paul II’ye suikast girişimi, kaçırılan uçaklar, Metallica’nın kuruluşu, MTV’nin ilk yayını (ilk çalınan parça: Video Killed the Radio Star | The Buggles), neredeyse Satürn-Jüpiter kavuşumunda doğan, esrarengiz bir kazada ölen Prenses Diana’nın Prens Charles ile evlenmesi. Türkiye’de: Sıkıyönetim ve Milli Güvenlik Konseyi yılları, 1982 Anayasası hazırlıkları, Yılmaz Güney’in yurt dışına kaçtığının anlaşılması, Gırgır dergisine 4 ay yayın durdurma, artık babla olarak tanınan Bülent Ersoy’un sahneye çıkmasının yasaklanması, yasaklanan aydınlar, tiyatro ve sanat etkinlikleri vb.
 • 28 Mayıs 2000 Satürn-Jüpiter Boğa’da kavuşumu ve yıla etkileri, temalarımız güven & değer & maddi konular & fiziksel güç & boğulma vakaları | Dünyada: Greenpeace-Shell ortaklığı, Meksika okul işgali, 4 yolcu uçağının düşmesi, satranç efsanesi Gary Kasparov’un 15 yıllık şampiyonluğunun sonu, George Bush’un ABD başkanı seçilmesi, Beşşer Esad’ın babasının ölümü sonrası Cumhurbaşkanı oluşu, tam kavuşum zamanı bir Rus denizaltısının yüzlerce mürettebatıyla batması. Türkiye’de: Tam kavuşum zamanı Trabzon’da 35 bireyin boğulduğu elim kaza, yine tam kavuşum zamanı Galatasaray SK’nın Arsenal’i yenerek UEFA şampiyonu oluşu (oradaydım:), tabii sonrası Real Madrid’i yenerek kazandığı Süper Kupa, Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı, Naim Süleymanoğlu’nun koparmada dünya rekoru, Hamza Yerlikaya’nın güreşte dünya şampiyonluğu, Hizbullah mezar evlerin ortaya çıkarılması, liderin ölü ele geçişi ve başlayan yargı süreçleri, CHP’de yönetim değişikliği.

Burçlara göre etki alanı…

Yükselen burcumuza göre reform alanlarımızı okuyalım…

 • Koç Burcu – sosyal çevrem, arkadaşlarım, takım çalışmalarım, üye olduğum gruplar-dernekler.
 • Boğa Burcu – kariyerim, hedeflerim, kartvizitim, toplumsal statüm.
 • İkizler Burcu – uluslararası alan, akademik çalışmalar, inançlarım-felsefem, yayınlarım, kariyerime yönelik attığım tohumlar-çalışmaları netleştirme.
 • Yengeç Burcu – dış kaynaklarım, borçlarım-alacaklarım, miraslar, okült konular, paylaştıklarım.
 • Aslan Burcu – Biz, ortaklıklarım-iş birliklerim, yakın ilişkilerim, eşim, görünen rakiplerim.
 • Başak Burcu – gündelik hayatım, sağlığım, çalışma ortamım, bana bağlı çalışanlar.
 • Terazi Burcu – aşk, flört, çocuklar, bağımlılıklar, yaşam motivasyonum ve beni eğlendiren mutluluklar.
 • Akrep Burcu – evim, ya da gelecek planlarım, köklerime dair yapmam gerekenler.
 • Yay Burcu – aklım, eğitimim, iletişimim, yazıp-söylediklerim, iradem-ifadem, sözleşmelerim, kardeşlerim, yakın akrabalarım, komşular.
 • Oğlak Burcu – benim param-kişisel kasam, değerim, öz değerlerim, güven alanım, fiziksel gücüm.
 • Kova Burcu – Ben – bizzat kendim, görüntüm, görsel kartvizitim, itibarım.
 • Balık Burcu – bilinçaltım, kaygılarım, korkularım, kör noktam, sağlığım, rüyalarıma girenler.

Kaynaklar:

 1. Zeynep Süzmen Şen
 2. Nikola Tesla
 3. AstroGold Application
 4. Brady’s Book of Fixed Stars, Bernadette Brady. Ekim 1999. ss 59-60.
 5. Tetrabiblos, Ptolemaios, 2014. ss 382-383. Zodyak Yayınları.
 6. Wikipedia, 1405, 1961, 1982, 2000 yılı araştırmaları için.
 7. Biyografi.info websitesi, 1405, 1961, 1982, 2000 yılı araştırmaları için.
 8. Michael Bartlett, coremichael.com
 9. Astroloji Atlası, Hava Burçları-Gezegenler, Kova, s 135. Boyut Yayın Grubu.

Lütfen yorumunuzu bizimle paylaşın!

Your email address will not be published.

Hoşunuza gidebileceğini düşünüyoruz.

Daha Fazla