Astronomik Açıdan Mars

Mars

Mars, kızıl renkte gezegen… Kızıl olmasının sebebi gezegendeki demir-çelik yoğunluğu ve çok büyük yanardağlar olmasıdır. Astrolojik açıdan bu özellikleri ile demir&demircileri, yanardağları ve patlamaları Mars ile ilişkilendiriyoruz.. Kızıl rengi ile kanı da çağrıştırdığından astrolojide savaşlarla özdeş olmasının altı tekrar çiziliyor.

Mars Yörünge | space.com

Güneş ile Dünya arasında yer alan Merkür ve Venüs’ten sonra dünyaya en yakın gezegenlerden biridir. Dış gezegendir, çünkü Güneş’e göre dünyadan sonra yerleşmiştir. Bu konum da astrolojik anlamda bu kez savunma misyonu atfeder Mars gezegenine.

İki uydusu var. İsimleri Yunan Mitolojisinde de geçen, ilgili mitoloji bölümünde göreceğiniz Phobos ve Demios

Bir burçta kalma süresi ortalama 40-45 gündür.

Mitolojik Açıdan Mars

Yunan Mitolojisinde Ares, Roma mitolojisinde ise Mars… Savaş Tanrısı… Zeus ve Hera’nın oğlu. Önce fırtına tanrısıyken Zeus Afrodit’e şunları söyleyerek Ares ve Athena’yı savaş tanrıları olarak görevlendiriyor. (Afrodit’in de Venüs olduğunu yazmadan geçmeyeyim)

Ares (Mars) | Louvre

“Cenk işleri sana vergi değil, yavrum,

sen evliliğin gönül açan işlerine ver kendini,

Çevik Ares’le Athena uğraşacak savaşla.”

Yunan mitolojisinde Athena aklın yönettiği savaşı, Ares (Mars) ise akılsızca, acımasızca, körü körüne çarpışmayı, kaba kuvveti simgeler. Temeli savaş olan Yunan destanlarında Ares genellikle utanç verici, zor duruma sokan hikayeleri ile anlatılır. Truva savaşında Truvalıların yanında yer alması ya da tunç bir küp içinde tanrıların habercisi Hermes (Merkür) tarafından kurtarılana kadar 13 ay hapis kalması gibi mesela…

Ares’ten yani Mars’tan şöyle bahsediyor Azra Erhat Mitoloji Sözlüğünde:

Roma devleti bu tanrıya ne kadar değer vermiş, saygı göstermişse, Yunan dünyası onu o kadar hor görmüş, sevimsiz, giderek gülünç bir kişi olarak canlandırmıştır. Hele Homeros destanlarında kaba kuvveti simgeleyen Ares’e eklenmedik aşağılayıcı sıfat kalmamıştır. Azgın, çılgın deli, uğursuz olarak nitelendirilen Ares insanların baş belası, elleri kanlı, kaleler yıkan olumsuz bir varlıktır.

Romalılar tarafından ataları olarak benimsenen Mars (Ares) Roma’nın kurucusu Romulus’un babasıdır. Yunan mitolojisinde ise Ares’i annesi Hera ve sevgilisi- eşi Aphrodite dışında kimsenin sevmediği yazılır destanlarda… Yürekli ve yiğit olarak adlandırılan bir tanrı değil Ares (Mars). Afrodit ile 3 çocukları var; isimleri Phobos (Bozgun), Deimos (Korku) ve bir de Harmonia (Uyum).

Atina’da adam öldürmelerin ve dinsel suçların yargılandığı Areopagos, yani Ares tepesi diye bir yer varmış.

Astrolojik Açıdan Mars

Mars Sembolü

Enerji, güç, inisiyatif alış ve eyleme geçiştir Mars. Temel güdülerimizle, kendimizi nasıl savunduğumuzla, hem fiziksel hem ruhsal gücümüzle ilişkilidir. Kendimizi savunmak kadar ortaya koymak hatta ileri atılmakla, yaşam amacımız için eyleme geçip girişimlerde bulunmakla buna dair cesaretimiz, gücümüz ve motivasyonumuzla ilgilidir. ‘Küçük Kötülük’ olarak da anılan Mars savaşla, silahla, yıkan enerjilerle, kazalarla, ameliyatla ve de ölümle ilişkilidir. 

Dünya astrolojisinde orduyu, askerleri temsil eder. Sadece bildiğimiz anlamda savaş değil aynı zamanda içinde savaşın, mücadelenin geçtiği her temada Mars ile bir ilişki ararızterörist saldırılar gibi, hak mücadeleleri, grevler gibi, sanayi kavgaları gibi. Savaşçı kimliği aklımıza acımasız kumandan, diktatör ve liderleri de getirir.

Mars, Koç ve Akrep burcunun yönetici gezegenidir. Hem ateşli mevzular hem yeraltı işleri, mafya-gangster konuları Mars’ın alanına girer. Dolayısıyla patlamalar, yangınlar, volkanların ve demirci ve/veya fırıncı gibi mesleği ateş ile ilgili olanların yanı sıra gizli kapaklı grup olaylarının Mars ile ilişkisini değerlendiririz hep. Özellikle Koç burcunda dinamik, fit ve müthiş gücü ve enerjisiyle sporcuların doğum haritalarında da Mars önemli olabilen bir gezegendir.

Ayrıca, Akrep’in kimya ve simya alanındaki rolünü de düşünürsek kimyagerler, eczacılar, cerrahlar da Mars’ın alanında yer alabilirler.

Kaynakça:

  1. Zeynep Süzmen Şen, Dönence Danışmanlık
  2. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Ares, Remzi Kitabevi, 1972, s. 51-52.
  3. Wikipedia
  4. NASA official website.
  5. Mars orbit – space.com
  6. Mars sembolü- free vector