Güneş Tutulmasına Genel Bakış

Güneş tutulması, Ay Yeni Ay fazına girdiğinde ve Dünya ile Güneş arasında bulunduğu zamanda gerçekleşir. Tutulma esnasında Güneş’in örtüldüğünü ve Ay’ın gölgesinin yer yüzeyine düştüğünü gözlemleriz.

Halkalı Güneş Tutulması

Yeni ay bize yeni başlangıçları anlatırken tutulmalar ile hayatımızın karanlık kalmış alanlarını aydınlatırlar. Daha önce görünür olmamış şeylerin görünür hale gelmesine neden olurlar.

Güneş Tutulmasının süresi de öenmlidir çünkü bu süre astrolojik anlamda bu tutulmanın etkisinin ne kadar süreceğini anlatır bize; örneğin a) tutulma 2 dakika sürüyorsa yarısı (~1 yıl) öncesinde artarak ve yarısı da sonrasında azalarak süren bir etkidir bu. Tutulma da pik zamandır, b) tutulma 20 saniye sürüyorsa yarısı (~1 ay) öncesinde artarak ve yarısı da sonrasında azalarak süren bir etkidir bu. Yine tutulma pik zamandır,

Kartografi metodlarını kullanarak tutulmanın nereden izlenebileceğini ve tutulmanın etkin olarak hangi coğrafyayı etkileyeceğini de belirleyebiliriz.

Bir diğer önemli bilgi ise benzer bir tutulmanın 18,6 yılda bir tekrar ettiği… Tutulmalar bir ritm izlerler ve bu ritm tekrar eder. Bu tekrara Saros döngüsü diye adlandırıyoruz ve geçmişte bu döngüde gerçekleşen tarihsel olaylar ile döngünün astrolojik temaları bizim ilgili tutulmanın tonu, anlamı ve etkisini anlamamızda kilit rol oynuyor.

Güneş Tutulmasında Ay Düğümleri & Karmanın Rolü

Güneş tutulmalarında Güneş, Dünya ve Ay aynı düzlemdedir demiştik. Ay’ın dünya çevresindeki yörüngesi ile dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin kesişme noktaları olan, aynı zamanda karmayı da ifade eden Kuzey ve Güney Ay düğümleri tutulmalarda etkili rol alırlar.

nodes
Ay Düğümleri

Tutulma olması için Güneş-Dünya-Ay aynı düzlemde olmalı ve yeni ay fazında bu dizilim, düğümler çizgisine yakın olmalıdır.

Kuzey ve Güney Ay Düğümleri, birbirlerine 180 derecelik iki uçtadırlar, böylece birbirini tamamlar ve yönlendirirler (bkz. Kutuplar). Karşıtlıkların birliği:)

Astrolojik anlamda tutulmalarda düğümler, dolayısıyla kadersel olaylar ve karma da öyküye dahil olurlar.

  • Güney Ay Düğümü: Konfor alanımız, birikimler
  • Kuzey Ay Düğümü: Potansiyelimizi gerçekleştirmek üzere gideceğimiz yol, ödevlerimiz

Şöyle ifade edelim;

  • Güney Ay düğümü bildiklerimiz, edindiklerimiz, rahat ettiklerimizin olduğu bir sırt çantası.
  • Ve biz bu çantayı sırtlayıp belki henüz bilmediğimiz bir patikaya, Kuzey Ay Düğümü yoluna, ödevimize doğru yürüyeceğiz.