GÜNCEL YAZILAR GÜNEŞ TUTULMASI YENİ AY

2020’nin ilk Güneş Tutulması

solar eclipse

Bu sabahı yaz mevsimini ve kuzey yarım kürenin en uzun gününü bir güneş tutulması ile açıyoruz🌝🌚 Bizi Güneş tutulmasına dair Pazar okumalığı hap bilgileri, bu tutulmanın temalarını ve tonunu okumaya davet edeyim, buyurunuz… (Detaylı okumak için başlıkların üzerine tıklayabilirsiniz.)

I – Güneş Tutulması.101

Güneş tutulması, Ay Yeni Ay fazına girdiğinde ve Dünya ile Güneş arasında bulunduğu zamanda gerçekleşir. Tutulma esnasında Güneş’in örtüldüğünü ve Ay’ın gölgesinin yer yüzeyine düştüğünü gözlemleriz.

21 Haziran 2020 saat 09:41’de gerçekleşecek olan tutulma “Halkalı Güneş Tutulması | Solar Annular Eclipse”dır. Yani bu tutulmada Ay, Güneş’i tam olarak örtmez ve Güneş’in Ay tarafından örtülmeyen kısmı dünyadan bir halka şeklinde gözlenir.

Yeni ay bize yeni başlangıçları anlatırken tutulmalar ile hayatımızın karanlık kalmış alanlarını aydınlatırlar. Daha önce görünür olmamış şeylerin görünür hale gelmesine neden olurlar. Bu tutulmada Ay ve Güneş 0° Yengeç burcunda iken gerçekleşiyor. Aynı zamanda yaz gündönümü bugün.

21 Haziran’daki Halkalı Güneş Tutulması 38 saniye sürecek. Bu önemli çünkü bu süre astrolojik anlamda bu tutulmanın etkisinin 3,8-4 ay süreceğini anlatır bize; yarısı (~2 ay) öncesinde artarak ve yarısı da sonrasında azalarak süren bir etkidir bu. Tutulma da pik zamandır.

Bu yıl tutulmayı izleyemeyeceğiz, belki güneydoğu bölgemizin en uç kesimlerinden. Tutulmanın gerçekleştiği hat majör olarak Orta Afrika-Sudan-Etiyopya-Suudi Arabistan-Yemen-Umman-Pakistan-Hindistan’ın Kuzeyi, Delhi ve dolayları-Çin’in Güneyi-Hong Kong ve çevresi ve buralardan izlenebilecek. Bu hat tutulmanın astrolojik etkilerinin de en etkin, bariz, dikkat çekici gözlenebileceği coğrafya olacak. Ülkemiz bu hattın tam merkez düzleminde değil ancak kesinlikle kuzeyinden etki alanına giriyor, yani olası etkilerin çok uzağında olmayacağız bu kez.

Bir diğer önemli bilgi ise buna benzer tutulmanın 18,6 yılda bir tekrar ettiği… Tutulmalar bir ritm izlerler ve bu ritm tekrar eder. Saros döngüsü diye adlandırdığımız bu tekrar bu kez 4 Kuzey diye adlandırılan döngüde gerçekleşecek.

4 Kuzey Saros Döngüsünün astrolojik anlamı: kısıtlama, engelleme, sınırlama, ayrılma ve yanılsamalar. Bireyi engelleyen olaylar yaşanabilir. Kişinin kendi gücünü yeterince tartamadığı zor bir saros döngüsüdür.

II – Ay Düğümleri & Karma Etkisi

Güneş tutulmalarında Güneş, Dünya ve Ay aynı düzlemdedir demiştik. Ay’ın dünya çevresindeki yörüngesi ile dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin kesişme noktaları olan, aynı zamanda karmayı da ifade eden Kuzey ve Güney Ay düğümleri tutulmalarda etkili rol alırlar.

Tutulma olması için Güneş-Dünya-Ay aynı düzlemde olmalı ve yeni ay fazında bu dizilim, düğümler çizgisine yakın olmalıdır.

Kuzey ve Güney Ay Düğümleri, birbirlerine 180 derecelik iki uçtadırlar, böylece birbirini tamamlar ve yönlendirirler (bkz. Kutuplar). Karşıtlıkların birliği:)

Astrolojik anlamda tutulmalarda düğümler, dolayısıyla kadersel olaylar ve karma da öyküye dahil olurlar.

 • Güney Ay Düğümü: Konfor alanımız, birikimler (bu tutulmada Yay burcunda)
 • Kuzey Ay Düğümü: Potansiyelimizi gerçekleştirmek üzere gideceğimiz yol, ödevlerimiz (bu tutulmada İkizler burcunda)

Şöyle ifade edelim;

 • Güney Ay düğümü bildiklerimiz, edindiklerimiz, rahat ettiklerimizin olduğu bir sırt çantası.
 • Ve biz bu çantayı sırtlayıp belki henüz bilmediğimiz bir patikaya, Kuzey Ay Düğümü yoluna, ödevimize doğru yürüyeceğiz.

Bu tutulmada yürüyeceğimiz yoldaki mesajlar düşündürücü:

 • Gerçekleri sentezleyerek anlama, felsefe ve inanca dair bir hükme varmak bilgiyi olduğu gibi alıp somut gerçekliğe doğru ilerleyelim.
  • Yani kendi inanç sistemimize ve felsefemize yabancı fikirlere direnmek, geçmiş deneyimlerimize dayanarak peşin hükümlerde bulunmak yerine durumun farklı yönlerini de görmeye, yeni fikirlere ve deneyimlere açık olalım.
  • Dinleyelim, sorular soralım, merak edelim.
  • Gerçekliğe, olgulara dayanan bilgileri arayalım.

III 21 Haziran 2020 | Güneş Tutulması

21 Haziran 2020 | Güneş Tutulma

Kuzey Yarım Kürede en uzun günü yaşayacağımız, yaz gün dönümü de olan 21 Haziran 2020’de bir de Güneş Tutulması gerçekleşiyor, saat 09:41’de Ay ve Güneş 0°Yengeç burcunda iken…

38 saniyeliğine Güneş’in ışığına perde çekerken bakalım bize hangi konuları emanet ediyor:

Öncelikle Yeniay. Yeni ay bize yeni başlangıçları anlatırken tutulmalar ile hayatımızın karanlık kalmış alanlarını aydınlatırlar. Daha önce görünür olmamış şeylerin görünür hale gelmesine neden olurlar. Gizli kalmış, ertelenmiş, bir kenarda kalmış-bırakılmış, hatta gözden kaçmış şeylerin değişmesinin, fark edilip keşfinin zamanının geldiğini anlatırlar.

Güneş ve Ay, dünyaya göre bütünleşik ve aynı burçta; bu kez Yengeç burcunda. Anaç, şefkatli, korumacı, defansif, duygusal, içgüdü ve önsezileri güçlü, her şeye anlam yükleyen Yengeç. Aynı zamanda haritanın kökü, hayatımızın kökü, atalarımız, vatanımız, evimiz, yuvamız, kendi içimize çekildiğimiz aynı zamanda geleceğe dair tohumları attığımız alan.

Tutulma esnasında yükselen Aslan Burcu bizi yöneticisi Güneş’e yönlendiriyor. Bu da Güneş’in etkisini ve Yengeç burcu temalarının altını bir kez daha kalınca çizdiriyor bize.

Transformer Plüton ile büyüteç Jüpiter‘in Oğlak burcunda kavuşumu bu tutulmaya daha da kalıcı ve dönüştürücü imzayı atıyor. Yani bu 4-5 aylık sürede ne yaşadık, yaşamaktayız ve daha yaşayacaksak etkileri hayatımızda kalıcı olacak ve hatırlanacak.

Temel ihtiyaçlarımız önemli, ait olma, beslenme, sevilme de dahil her şeye anlam yüklediğimiz günler. Son derece hassas ve duygusalız.

Tutulma haritasına kartal gözüyle baktığımızda Su elementinin baskın olduğunu, yukarıda bahsettiğim 4 Kuzey Saros döngüsünün engelleyici, kısıtlayıcı, ayırıcı ve yanıltıcı etkilerinin duygusal boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Yeni ay yeni başlangıçların tohumunu atıp enerjisini yüklerken 4 Kuzey Saros döngüsü bu yeni aya kısıtlanma, engellenme, ayrılık ve yanılsamalar tonunu yüklüyor:

Kısıtların, zorlanmanın, ayrılıkların, yanılsamaların olabileceği alanlar:

 • Ev, aile, yuva kavramları
 • Anne, atalar ve kökler ile ilişkiler
 • Temel ihtiyaçlar, beslenme
 • Emlak, gayrimenkul işleri
 • Duygusal bağlar, sevgi bağları
 • İçgüdüler ve sezgiler
 • Aidiyet (bir arkadaş grubuna, bir aileye, soya, sosyal gruba ait olma)
 • Aşırı hassasiyet ve şefkat duygusunun getireceği zorlanmalar
 • İlişkilerde zorlanma, her şeye anlam yükleme sorunsalı
 • Ayı yavrusunu kucaklarken ya boğarsa:/
 • Yengeç’in eşyaları, anıları, hikayeleri, sevgileri saklama sanatı ve baba retroların birleşmesi ile sandıkların açılması günleri.
 • 28 Haziran’a kadar devam eden Venüs retrosunu da düşünerek son aylarda ilişkilerde zorlanmalar ayrılık ile sonuçlanabilir.

İstanbul’a göre tutulmanın gerçekleştiği 11.ev takım çalışmalarını, sosyal klüpleri, sosyal çevremizi, arkadaşlarımızı ifade ediyor. Hem yeni ay, hem tutulmanın etkilerini bu alanda yoğun hissedip yaşayacağız ve Merkür retro‘nun da etkisiyle eski duygusal hesapları da açarak belki kalıcı, kadersel temizlikler yapma fırsatımız da olabilecek.

Dünya astrolojisinde 11.ev meclisi ve otoriteye hizmet eden danışmanları da simgeler. Yengeç burcunun aidiyet, vatan, ülke toprakları yanı sıra da temel ihtiyaçlara dair konuların meclis gündemlerine gelmesi olası. Ülkemizin yükselenine doğru gerçekleşiyor tutulma, ancak hala kör noktada, yani hapishaneler, hastaneler, terör, gizli kapaklı işlere dikkat çekiyor. Sağlık konularına özen göstermeye devam.

Genel tutulma haritasında ne eksik diye bakınca Başak burcunun gölgede kaldığını gözlemliyorum. Yani hasat, emek, çok ve titiz çalışma eksik ve tamamlanması gerekiyor.

Ne olursa olsun güneş tutulması kalıcı çentikler atar ve haritalarımızda yarattığı etkileşimleri kişisel tarihimize not eder. Ay düğümleri bu etkilere kadersel nota yükler. Ve arttırıyorum: Yengeç burcu iyi bir tarihçidir ve kayıt altına almanın ve asla unutmamanın da tam kişisidir… 0 derece Yengeç bakalım hayatlarımıza temel ihtiyaçlar, duygusal dönüşümler, yenilikler, değişiklikler adına neleri dahil edecek…

IV- Burçlara Etkisi

Güneş Tutulmasının yukarıda bahsettiğim temaların doğum haritamıza göre hangi alanlarda etkisini gözlemleyebileceğiz? Yükselen burcunuza göre okuyunuz:

 • Koç Burcu — Evim, ailem (atalarım), köklerim, gayrimenkuller, tesisat:)
 • Boğa Burcu — Aklım, eğitimim, iletişimim, yazıp-söylediklerim, iradem-ifadem, sözleşmelerim, kardeşlerim, yakın akrabalarım, komşular
 • İkizler Burcu – Benim param-kişisel kasam, değerim, güven alanım
 • Yengeç Burcu – Ben
 • Aslan Burcu – Bilinçaltım, kaygılarım, korkularım, kör noktam, sağlığım
 • Başak Burcu — Sosyal çevrem, arkadaşlarım, takım çalışmalarım, üye olduğum gruplar-dernekler
 • Terazi Burcu — Kariyerim, hedeflerim, kartvizitim
 • Akrep Burcu – Uluslararası alan, akademik çalışmalar, inançlarım-felsefem, yayınlarım, kariyerime yönelik attığım tohumlar-çalışmalar
 • Yay Burcu – Dış kaynaklarım, borçlarım-alacaklarım, miraslar, okült konular, ölüm
 • Oğlak Burcu — Ortaklıklarım-iş birliklerim, yakın ilişkilerim, eşim, görünen rakiplerim
 • Kova Burcu –Gündelik hayatım, sağlığım, çalışma ortamım, bana bağlı çalışanlar
 • Balık Burcu — Aşkım-flörtüm, çocuklarım, hobilerim, eğlendiklerim, yaşam motivasyonum, bağımlılıklarım
V- 18.6 Yıl Önce Gerçekleşen Güneş Tutulmasındaki Tarihsel Olaylar

Saros Döngüsü tekrarı anlatır demiştik. 4 Kuzey Saros döngüsünde bir güneş tutulması bundan 18,6 yıl önce, 10 Haziran 2002 tarihinde gerçekleşmiş. Bu tutulma 23 saniye sürmüş dolaysıyla öncesi ve sonrası 2-2.5 aylık dönemde etkilerini deneyimlemiş olmalıyız. Aşağıdaki tarihsel olaylarda özellikle Mart-Eylül aralığındaki olaylara ve o zamanki tutulma Endonezya-Meksika aksında olduğundan, belki öncelikle okyanus, ilgili coğrafya üzeri ve etrafındaki ülkelerde neler yaşandığına bakmak istersiniz.

Araştırırken benim ilk dikkatimi çeken o dönem köşe yazarları 2002 yılından büyük değişim yılı olarak bahsetmişler. Bakalım sağ salim bittiğinde 2020’yi nasıl manşetlere taşıyacaklar:)

Bunları aklımızda tutarak bakalım tarihte neler olmuş:

 • Ülkemiz adına politik açıdan önemli bir yıl 2002, detaylara girmeyeyim. Ayrıca yıl sonu itibariyle AB görüşme süreçlerinin başlaması heyecanı var (yıl boyu gel-git’li ve çekişmeli bir ulusal politik iklimimiz vardı hatırlarsanız.)
 • Dünya Futbol Kupasında tarihi bir başarımız var Şenol Güneş ile:) Brezilya Dünya şampiyonu biz, dünya 3.cüsüyüz Güney Kore’de. Ve takımımızın uçağı az kalsın düşüyordu, futbolcuların anılarını belki izlemişsinizdir (Haziran).
 • Yeni Türkiye Partisinin İsmail Cem başkanlığında kurulması (Temmuz).
 • Azra Akın Dünya Güzeli seçildi (Aralık)…
 • Afyon’da 6 şiddetinde (Şubat), İran’da 6.5 şiddetinde (Haziran) deprem.
 • Çok sayıda kaza: Ekvador Havayollarına ait Boeing 727-100 yolcu uçağının And Dağları’nda düşüşü (Ocak); Kahire’den Luksor’a giden yolcu treninde feci yangın ve çok sayıda kayıplar (Şubat); Nijerya’da kalkıştan sonra düşen başka bir yolcu uçağı (Mayıs); Ukrayna’da hava gösterisi sırasında bir savaş uçağının izleyicilerin üzerine düşmesi dehşeti (Temmuz); Tüpraş yakınları dolum tesislerinde maddi kaybı büyük yangın (Temmuz); İran’da Trabzon aktarmalı Ukrayna  uçağının düşmesi ile 46 Rus bilim insanının kazada kaybı (Aralık).
 • 11 Eylül’ün ardından Ortadoğu’nun daha sert politika gündemine giriş yılı. Çok sıcak, Ortadoğu süreçleri.
 • Irak gündemi nedeniyle ABD ile Avrupa’nın arasında gerilimler. Görünürde Bush ile Blair ittifakı.
 • Fransa ve Almanya’daki seçimler.
 • Euro’nun ağırlığını hissettirmesi, yeni Euro banknotları basılması (Ocak).
 • Slobodan Miloseviç BM savaş suçları mahkemesi tarafından yargılanmaya başlanması (Şubat).
 • Ötenazinin Hollanda’da yasallaşması (Nisan).
 • Afganistan dünyanın ve Türkiye’nin gündemine girmesi. Ordularımız orada (Şubat&Nisan itibariyle).
 • Tunus’ta bir sinagog bombalanması (Nisan).
 • Politikacı kayıpları: Gürcistan’da bir devlet insanının intiharı (Şubat), Hollanda’lı bir politikacının suikaste kurban gidişi (Mayıs), Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının silahlı saldırıda vefatı (Eylül).
 • Endonezya’nın turistik adası Bali’de kalabalık bir gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırı ile gerçekleşen üzücü katliam (Ekim).
 • Dünya Güzellik yarışmasının yapıldığı Nijerya’da bir gazetede İslama hakaret edildiği gerekçesiyle şiddetli çatışmalar ve kayıplar (Kasım)
 • Çeçenlerin Rus yanlısı hükümet karargahına bombalı kamyonla intihar saldırısı (Aralık).
 • Necip Hablemitoğlu’nun bir suikaste kurban gidişi (Aralık)…

Kaynaklar:

 1. Bernadeth Brady, Predictive Astrology | The Eagle and the Lark, May 1992, pp. <9/46-11/46>
 2. Zeynep Süzmen Şen, Dönence Danışmanlık
 3. Ruhsal Astroloji, Jan Spiller, 1997, s. 138-187
 4. Gök Günlüğü, Ephemeris Türkiye II, 1974-2023
 5. Çeşitli gazeteler & www.biyografi.info web sitesi

Lütfen yorumunuzu bizimle paylaşın!

Your email address will not be published.

Hoşunuza gidebileceğini düşünüyoruz.

Daha Fazla