MERAK ETTİKLERİMİZ MERKÜR RETRO

Meraklısına Merkür Retro… Sahibinden, Mâkûl Kullanılmış…

ctr tv, mercury, retrograde, merkür, retro

Retro sözcüğü aklımıza ilk olarak “yakın geçmişin akımlarını, modalarını türeten veya taklit eden tarz” tanımını getirir, akademik-teknik yaklaşım ile de “genel olarak meydana gelmiş olayların gerisine, geçmişine bakmayı” ve/veya “bakış açısını tersten çalıştırıp geriye dönük verileri değerlendirmeyi“, sosyal anlamda “emekli olma, inzivaya çekilmeyi“, “nostaljiyi” genel çatı tanım olarak da “geri dönüşü“…

İşte aklın, iletişimin, muhakeme ve ifadenin sembolü Merkür, retroda bu konularda aksama ve kazalara sebep olacağı gibi, bizi geriye dönüp tozlu raflara kaldırdığımız mevzuları masamızın üzerine yerleştirmeye ve sonuçlandırmaya da davet eder. Ne “tesadüf”tür ki üzerine odaklanmayı ertelediğimiz, kaçındığımız konular da aniden bu süreçte yüzünü gösteriverir.

Gökyüzündeki yerleşimler ışığında dışarıdan gelebilecek etkilerden daha çok kendi içimizde, derinlerimizde yaşarız retro sürecini. Bu periyodu iyisi mi yazmayı, okumayı, araştırmayı, çalışıp emek vermeyi, öğrenmeyi ertelediğimiz şeyleri gündemimize geri çağırarak geçirelim. Yazacaksak mesela tamamlamak için fırsat zaman, ancak yayınlama işini retro sonrasına bırakmak nefis fikir olur. Merkür retronun böylesi verimli rüzgarını kullanabilirsek ne şans…

Her Merkür retroda olası iletişim kazalarını, oluşabilecek teknik arıza ve aksaklıkları aklımızdan çıkarmadan bilgisayar-telefon-ses/görüntü sistemleri vb. teknolojik cihazlarda yedeklemelerin sağlamasını alıp, e-posta-mesaj yazarken zibilyon kere okuyup, sunum-konuşma yapmamız gerektiğinde de sıkı provalarla yola çıkmak, sosyal iletişimlerimizde söylediklerimizi tartarak aktarmak klasik hatırlatmadır.

Astrolojiye ilgisi olan veya olmayan çok kişinin en çok Merkür retrosu hakkında bir bilgisi olduğu bir gerçek. Bildiklerimizin altını çizip, yanına belki birkaç bilgi eklemek için buyrunuz:

Ne kadar sürüyor?

  • Ephemeris’te (Gökyüzü Günlüğü) 21 gün olarak yer alır. 2-3 gün öncesi ve sonrasında ise durağan olarak gözlenir. Durağan durumda daha sıkıntılı olabileceği ifade edilir. Yıl içinde 3.8 ayda bir tekrar retro gözleniyor. Dolayısıyla yıl içinde yaklaşık neredeyse 2 ay gün Merkür retro deneyimleriz.

Merkür retroda duralım mı biz?

  • a) Ne münasebet… Hayatın olağan akışında ertelediğimiz, üzerini örttüğümüz, yarım kalan konulara yeniden odaklanmak için harika bir fırsat zaman hatta.
  • b) Yazılı sözlü iletişim-akıl-muhakeme-ifade-medya alanlarını yanı sıra ticaret ve ulaşımı işaret eden Merkür gezegeninin retrosunda bu konularda 1 yerine 84928 kez düşünüp tartmakta yarar var diyebiliriz. İçinde iletişim ve akıl olan elektronik sistemlerin de yedeklenmesi de olası hay aksi durumlarına önlem olarak elbette. Yeni almayı planladığınız akıllı sistemleri de bir miktar ertelemek isterseniz, haklı olabilirsiniz. Alırken iyi ancak daha sonra dert yaşatabilir…
  • c) Merkür gezegeni anlaşma, sözleşmeler, kontratlarla da ilişkilendirildiğinden önemli imzalı işlerde ya çok dikkatli hareket etmek ya da acelesi yoksa sonrasına gerçekleştirmek üzere ajandaya almak daha iyi fikir. Hata olmasını arzu etmediğimiz her türlü evrak, alet-edevat, yanı sıra ulaşım işlerini de çok elzem olmadıkça retro sonrasında tamamlamayı düşünelim. Sonrasında yeniden uğraştırmasın bizi, değil mi.
  • d) “Başıma gelenlerden Merkür retro sorumlu” demek istiyorsak, bize gayet sağlam bir bahane zemini hazır…
  • e) Yukarıdakilerin hepsi

Astronomik Bakışla Merkür

Merkür yörünge, mercury orbit
Merkür’ün Güneş etrafındaki yörüngesi

Merkür Güneş sisteminin en küçük ve Güneşe en yakın gezegeni. Güneş etrafında “eksantrik” olarak da tariflenen eliptik hareketini yapıyor. Bu eksantrik yörüngesini en iyi izah eden Einstein’ın görelilik teorisi. Astronomik olarak aslında Merkür geri gitmemektedir. Merkür bu eliptik yörüngesinde ilerlerken dünyadan yapılan gözlemle, değişen hızına ve mesafesine göre, durağan halde ve geriye hareket ediyormuş, sistemde diğer cisimlere göre ters yönlü bir hareketteymiş gibi izleniyor, aslen olan bu. Bir illüzyon diye de ifade ediliyor.

En en sade haliyle gözümüzde şöyle canlandıralım: Örneğin, yanyana kendilerine göre hızlarda yol alan 2 araç var, hadi birinde de biz olalım. Diğer araca göre hızlandığımızı ya da diğer aracın bize göre yavaşladığını düşünelim. İlk önce bu hız değişimini diğer araç durmuş gibi algılıyoruz. Sonrasında ise sanki diğer araç geriye doğru gidiyormuş gibi (fazlası için uzay-zaman bükülmesi, Einstein-izafiyet teorisi vb. üzerine makalelere ulaşabilirsiniz.)

Aslında bu gözlem olayı başka gezegenler için de geçerli. Sadece Merkür’e özgü olmayan bu gözlem, dünya zamanına göre 1 yıl içinde 3-4 kez (ortalama 3.8 ay arayla) gözlemlendiği için en sık Merkür’le telaffuz ediliyor. Ancak aşağıdaki gibi tüm gezegenlerin dünyadan gözlemlerinde belirli dönemlerde bu retrograd hareket izlenimini deneyimliyoruz.

Gezegensel Retrograd Sabitleri Bilgileri | Kaynak: Wikipedia
Gezegensel Retrograd Sabitleri Bilgileri | Kaynak: Wikipedia

Mitolojik Bakışla Merkür

Merkür
Merkür | Hermes

Merkür (Yunan Mitolojisinde Hermes, Roma mitolojisinde Merkür) mitolojik açıdan yazı ve haberleşme tanrısı, hatta tanrıların elçisi olarak geçer. Aynı zamanda ulaşım ve ticaretin de tanrısıdır.

Mitoloji Sözlüğünden alıntılayarak aktarayım: Hermes, Titanlar soyundan Atlas’la Pleione’nin kızı Maia’nın Zeus’la birleşmesinden doğmuştur. Tanrıların ve özellikle Zeus’un habercisi olarak görev alan Hermes, Olympos tanrılarının en renkli ve özgün kişilerinden biridir.

Oğullarının en sivri akıllısı, en kurnaz ve en canlısı olan Hermes’i Zeus kendine ulak olarak seçer. Bundan böyle bütün buyruklarını tanrılara da, insanlara da Hermes aracılığıyla ulaştıracaktır.

Ölülerin ruhlarını Hades’e götürmek de Hermes’in görevi olacaktır. Bu görevde Hermes’e Psykhopompos, yani ruhlar kılavuzu adı verilir.

Hermes hırsızların olduğu kadar, tüccarların da koruyucusudur, ama asıl yararı yolculara dokunur: Yollara dikilen Hermes heykelleri -ki bunlar bir tanrı büstü ve phallos simgesini taşıyan yuvarlak kaidelerdi- çok kutsal sayılan ilkçağın kilometre taşlarıdır.

Astrolojik Bakışla Merkür

Merkür iletişim, rasyonel akıl, muhakeme, ifadenin sembolü demiştik. Temel olarak öğrenme, öğretme, konuşma, becerilerini gösterme ihtiyaçları üzerinde hareket eder. Sadece zihin değil, yazımız, mimiklerimiz, jestlerimiz, sesimiz, yorumlarımız gibi tüm zihin-iletişim-ifade konularının sembolüdür Merkür.

Olumlu olarak yaratıcı zihni, olumsuz olarak da zihni kurnazlığa kullanmayı, eleştirelliği, zaman zaman yüzeysel kalmayı, ya da öğrendiklerini süzmeden aktarırken de dedikoducu olarak algılanma riskini, dağılabilme durumunu kapsar.

Merkür zeki, kıvrak ve katettiği yol üzerinde karşılaştığı, keşfettiği ak veya kara ayırt etmeksizin öğrendiği bilgileri toplaya toplaya ilerleyen biri gibi de resmedilebilir. Tabii illa ki bu öğrendiklerini yayarak da yoluna devam edecektir.

Medya, her tür iletişim kanalı, haberleşme söz konusu olunca aynı zamanda elçiler, edebiyat, seyahatler, taşımacılık-ulaşım sistemleri, eğitim (ağırlıklı ilköğretim), çocuk ve gençler Merkür ile ilişkilendirilir.

Retroya atfen: Merkür Başak ve İkizler burcunun yönetici gezegenidir. İkizler Burcu hava elementinde, Başak Burcu ise toprak elementinde değişken nitelikte burçlar. Her ikisinde de temelde bilgi ve veri vardır. Değişken oldukları için de derine, detaya giderken dağılmayı işaret ederlerken yanı sıra esnek olmayı da vurgularlar. İkizler ve Başak öğrenmekle, bilgi paylaşımı ile, dedikodularla, ifşalarla, iletişim kazalarıyla veya çok ve titizlikle çalışmakla, şifalanmaya dair gündemlerin altını çizer illa ki retro zamanlarında.

Kaynakça:

  • 1- Wikipedia
  • 2- Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Hermes, Remzi Kitabevi, 1972, s. 148-149
  • 3- Zeynep Süzmen Şen

Lütfen yorumunuzu bizimle paylaşın!

Your email address will not be published.

Hoşunuza gidebileceğini düşünüyoruz.

Daha Fazla